Thursday, June 25, 2009

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN - GUNA BAHASA YANG PALING DIFAHAMI

 • Isu penggunaan Bahasa Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains janganlah hendaknya disensasikan sehingga dikaitkan dengan isu-isu perkauman.
 • Ilmu atau penemuan terbaru yang diterbitkan dalam bahasa asing sewajarnyalah dipelajari dan dikaji menggunakan bahasa tersebut. Apabila telah dipelajari oleh para cendekiawan ianya hendaklah diturunkan kepada pelajar menggunakan bahasa yang paling mudah difahami oleh kumpulan pelajar tersebut.
 • Cendekiawan Barat mempelajari ilmu al-jabar (algebra) dari Bangsa Arab, pertama dengan mempelajari Bahasa Arab atau berganding bahu dengan cendekiawan Arab untuk menterjemah ilmu tersebut ke dalam bahasa orang-orang Barat sendiri. Mereka kemudian mengajar dan menyebar ilmu tersebut kepada pelajar-pelajar mereka menggunakan bahasa mereka sendiri.
 • Dari mula hingga kini, algebra tidak diajar di sekolah atau pusat-pusat pengajian tinggi di mana-mana negara Barat menggunakan Bahasa Arab.
 • Bayangkan betapa terkapainya pelajar-pelajar di Amerika Syarikat atau Jerman andai mereka terpaksa mempelajari ilmu perubatan menggunakan Bahasa Arab semata-mata kerana ilmu perubatan moden telah diasaskan oleh Ibnu Sinna, seorang Bangsa Parsi yang menulis dalam Bahasa Arab.
 • Bagi Malaysia yang penduduknya berbilang kaum, biarlah semua ilmu, termasuk sains dan matematik, diajar dalam bahasa penduduk Malaysia.
 • Di sekolah-sekolah kebangsaan (menengah atau rendah) biarlah pengajaran dan pembelajaran menggunakan Bahasa Malaysia tanpa mengira apa jua matapelajaran. Di sekolah jenis kebangsaan biarlah bahasa Tamil, Mandarin, Inggeris dan sebagainya digunakan bergantung kepada bahasa yang paling difahami oleh kebanyakan pelajar-pelajar berkenaan.
 • Apalah faedahnya memaksa anak-anak kita mempelajari sesuatu ilmu menggunakan bahasa yang sukar mereka fahami. Ia akan hanya menyebabkan mereka terus tinggal dalam kegelapan tentang prinsip dan hukum-hukum ilmu berkenaan.
 • Cuba tanya pelajar-pelajar kita dari kawasan kampung yang kini sudah berada di Tingkatan Satu, “What is the product of fourteen and six?” Bolehkah mereka menjawab dengan spontan. Saya percaya, jarang sekali yang boleh. Malah ada yang akan bertanya, “Prodak tu apabende?” Mereka ini, telah mempelajari matematik menggunakan Bahasa Inggeris sejak dari tahun satu sekolah rendah. Cuba tanya pula dalam Bahasa Melayu, “Berapakah hasildarab empatbelas dengan enam?” Sekali lagi, mereka terkapai-kapai. Nah! Bahasa Inggerispun tak faham, Bahasa Melayupun tak fasih. Hal ini berlaku kerana mereka tidak mahir akan asas prinsip darab dan paling malang, mereka tidak pernah benar-benar faham pola kedudukan nombor. Mereka tidak pernah faham yang fourteen itu ialah satu puluh dan empat sa. Kalau mereka faham, pelajar yang sederhana cerdik akan dapat mengolah dalam minda bahawa satu puluh darab enam ialah enampuluh; empat darab enam ialah duapuluh empat; Enampuluh tambah duapuluh ialah lapanpuluh; Lapanpuluh tambah empat ialah lapanpuluh empat.
 • Bahasa-bahasa asing terutama bahasa yang meluas digunakan di dunia, seperti Bahasa Inggeris, Arab, Mandarin, Perancis dan lain-lain, hendaklah diajarkan di sekolah-sekolah rendah dan menengah mengikut kronologi kognitif bahasa pertumbuhan kanak-kanak hingga remaja. Kalau perlu, diperingkat sekolah menengah, impot guru dari England untuk mengajar Bahasa Inggeris, dari Mesir untuk Bahasa Arab, dari Beijing untuk Bahasa Mandarin dan seterusnya. Dengan cara ini saya yakin anak-anak kita akan mampu berbahas dalam menggunakan Bahasa Inggeris, seperti Lord Erskine, Bahasa Mandarin seperti Yu Hua, Bahasa Arab seperti Sheik Nazrallah dan seterusnya.
 • Di peringkat universiti, impot Guru Bahasa Asing hendaklah diteruskan. Beri peluang kepada bakal-bakal cendekiawan kita terus mendalami sesuatu bahasa asing yang membolehkan mereka memburu ilmu yang ditemui melalui bahasa itu, disamping terus mengolah ilmu berkenaan dalam Bahasa Melayu atau bahasa yang paling difahaminya.

1 comment:

Anonymous said...

Bahasa Inggeris penting untuk zaman sekarang