Sunday, November 18, 2012

Kampung-Kampung di Daerah Kunak

Di Daerah Kunak terdapat 35 buah kampung (termasuk Pekan Kunak dan tidak termasuk kampung-kampung yang diwujudkan oleh syarikat-syarikat perladangan). Semua kampung-kampung tersebut mempunyai Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) yang diketuai oleh seorang pengerusi. JKKK bertanggungjawab membantu kerajaan melalui Unit Pemimpin Kemajuan Rakyat (UPKR) dalam merancang dan melaksanakan pembangunan di kampung masing-masing.

Kebanyakan kampung mempunyai seorang Ketua Kampung yang membantu Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah (MHEANS) mentadbirurus adat istiadat di kampung tersebut. Di kampung yang tidak mempunyai Ketua Kampung MHEAINS akan melantik seorang Wakil Ketua Anak Negeri bagi menjalankan tanggungjawab tersebut.

Lakaran pada peta berikut secara am menunjukkan kedudukan kampung-kampung di Daerah Kunak mengikut dua mukim, iaitu Mukim Pangi dan Mukim Madai.

No comments: