Friday, June 19, 2009

KEAJAIBAN NOMBOR - BHG 4

ANGKA DALAM SISTEM NOMBOR
Angka-angka yang digunakan dalam sistem nombor yang digunapakai dewasa ini ialah 1,2,3,4,5,6,7,8, dan 9. Cuba tambahkan angka yang paling kiri dengan angka yang paling kanan, angka kedua dari kiri dengan anga kedua dari kanan dan seterusnya seperti dalam rajah di bawah ini.
Anda akan mendapati bahawa kesemua jawapan anda ialah 10. Dengan kata lain, angka 1 melengkapkan angka 9 menjadi 10, angka 2 melengkapkan angka 8 menjadi 10 dan seterusnya. Begitu pula sebaliknya angka 9 melengkapkan angka 1 menjadi 10, angka 7 melengkapkan angka 3 menjadi 10 dan sebagainya.
Angka 5 tidak mempunyai pasangan kerana ia melengkapkan dirinya: 5 + 5 = 10.
Untuk memudahkan perbincangan ke bahagian-bahagian seterusnya dalam siri ini kita akan mengistilahkan:
Pelengkap 1 ialah 9 dan pelengkap 9 ialah 1, pelengkap 4 ialah 6 dan pelengkap 6 ialah 4, pelengkap 3 ialah 7 dan seterusnya.

No comments: