Thursday, November 29, 2012

142857

Apakah signifikan angka "142857"?

Ia merupakan angka yang berulang hasil sesuatu nombor apabila dibahagi dengan '7', melainkan jika hasil bahagi tersebut merupakan nombor bulat.

1/7 = 0.142857
2/7 = 0.285714
3/7 = 0.428571
4/7 = 0.571429 ('8' menjadi '9' kerana diringkaskan kepada 6 titik perpuluhan)
5/7 = 0.714296 (kepada 6 titik perpuluhan)
6/7 = 0.857143 (kepada 6 titik perpuluhan)
7/7 = 1.000000 (hasilbahagi merupakan nombor bulat)
8/7 = 1.142857
9/7 = 1.285714
10/7= 1.428571

Perhatikan bahawa:

  1. angka paling hadapan titik perpuluhan menaik mengikut nilai angka tersebut dan bukannya mengikut urutan "142857"; 1/7 = 0.142857, 2/7 = 0.285714 ...
  2. untuk memudahkan mengingati urutan ini, pecahkan '142857' berpasangan menjadi 14, 28 dan 57. 2x7 = 14, 14x2 = 28, 28x2 = 56 (hampir-hampir 57) ...
Tanpa menggunakan kalkulator, kertas dan pensil, apakah hasil jawapan 11 bahagi 7, hampir kepada 4 titik perpuluhan?

  • Kita tahu 11/7 = 1 baki 4
  • Jka kita sudah biasa dengan urutan angka ini, maka kita tahu bahawa 4/7 = 0.5714 (kepada 4 titik perpuluhan)
  • Jawapannya mudah sahaja! ... 1.5714 
Cubalah bahagikan nombor-nombor lain dengan 7 menggunakan kaedah ini.

SELAMAT MENCUBA ...


No comments: