Monday, January 21, 2013

Membantu Anak Memahami dan Menjawab Soalan Matematik Tahun 5

Anak perempuan saya yang belajar di tahun 5 sekolah kebangsaan menghadapi sedikit masalah menjawab soalan-soalan matematik yang berbentuk aplikasi harian. Hari ini soalannya seperti berikut:

Seorang peruncit membeli 12 kampit tepung, setiap satu dengan jisim 25 kg. Beliau kemudian membungkusnya dalam paket dengan jisim 2 kg setiap satu paket. Berapa paket tepung yang peruncit itu peroleh?

Untuk soalan-soalan seperti ini saya nasihatkan anak itu agar menulis angka-angka yang terdapat dalam soalan dan terus membentuk format matematik yang betul. Apabila soalan melibatkan sesuatu "kumpulan" dan "bilangan ahli", maka penyelesaian soalan akan melibatkan operasi darab. Dalam soalan ini, kumpulan ialah "kampit tepung" dan ahlinya ialah "jisim 25 kg". Soalan ini juga melibatkan pembentukan "kumpulan baru" (paket) dengan bilangan ahli yang berbeza (2kg), maka ia melibatkan operasi bahagi.

Selepas menerangkan cara penyelesaian matematik yang biasa, saya ajarkan pula suatu kaedah penyelesaian pantas apabila kebetulan bentuk ayat matematiknya seperti di atas.

> Ada 4 '25' dalam '100' (4 x 25 = 100)
> Ada 3 '4' dalam '12' (3 x 4 = 12)
> Bermakna : 12 x 25 adalah bersamaan dengan 3 x 100 = 300
> 300/2 adalah bersamaan dengan 300 x 5/10 = 1500/10 
                                                                =    150  (keterangan)


No comments: