Wednesday, January 2, 2013

4 & 25

Dalam pos sebelumnya kita telah kongsikan kaedah hubungan angka 2 dan 5. Kali ini cuba kita lihat pula hubungan angka 4 dengan nombor 25.

Seperti 2 dan 5, operasi bahagi bagi angka 4 dan 25 saling berkaitan.

1/4 = 0.25
1/25 = 0.04

p/4 = (p x 25)/100, p ialah sebarang nombor.

misalnya jika p = 48 maka

48/4 = (48 x 25)/100
        = 1200/100
           = 12

Dalam contoh di atas, mungkin kaedah ini membuatkan penyelesaian lebih rumit berbanding kaedah biasa, tetapi mungkin dapat membantu apabila nilai p tidak boleh dibahagi dengan 4 untuk menghasilkan nombor bulat misalnya:

jika p = 13 maka

13/4 = (13 x 25)/100
        = 325/100
        = 3.25

Begitu juga
p/25 = (p x 4)/100, p ialah sebarang nombor

misalnya jika p = 48 maka

48/25 = (48 x 4)/100
          = 192/100
          = 1.92

Hubungan angka 4 dengan 25 sebenarnya kerana kedua-duanya merupakan faktor bagi 100, iaitu

4 x 25 = 100

Hubungan angka 2 dengan 5 seperti yang dibincangkan dalam pos terdahulu ialah kedua-duanya merupakan faktor bagi 10, iaitu

2 x 5 = 10

Oleh yang demikian, kaedah ini boleh juga digunakan untuk faktor-faktor bagi 1000, 10,000, 100,000 dan seterusnya . . .

Contoh faktor bagi 1000 ialah: 8 x 125

No comments: