Tuesday, January 1, 2013

2 & 5

1/2 = 0.5
1/5 = 0.2

y/2 = (y x 5)/10, y ialah sebarang nombor

misalnya jika y = 12 maka

12/2 = 6

12 x 5 = 60 --> 60/10 = 6

Begitu pula

 y/5 = (y x 2)/10, y ialah sebarang nombor

misalnya jika y = 40 maka

40/5 = 8

40 x 2 = 80 --> 80/10 = 8

Biasanya bila menyelesaikan masalah matematik seperti 7/5 = ? kita tercari-cari kalkulator, namun dengan mengetahui hubungan angka 2 dan 5 seperti yang ditunjukkan di atas seseorang boleh memberikan jawapan dengan cepat dan tepat tanpa menggunakan kalkulator...

7/5 = (7 x 2)/10
      = 1.4

Semoga bermanfaat ...

No comments: