Monday, July 2, 2012

TITI KG KUNAK JAYA SIAP DIBAIKPULIH

Apabila amanah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka manfaatnya amat besar dan ramai yang akan merasa senang hati. Begitulah keadaan pelaksanaan membaikpulih titi di Kg Kunak Jaya, Kunak.

ADUN Kunak Yang Berhormat Datuk Nilwan Kabang telah memperuntukkan sejumlah RM10,000 kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) Kunak Jaya untuk membaikpulih titi kampung tersebut. Wang tersebut adalah sebahagian daripada dana "Peruntukan ADUN" (diberikan kepada setiap ADUN setiap tahun) untuk projek-projek kecil.

Kayu yang digunakan untuk membaiki titi Kg Kunak Jaya
cukup berkualiti dari jenis kapur & sarangan batu
Setelah projek siap maka Pengerusi JKKK Kg Kunak Jaya telah memaklumkan kepada YB Datuk Nilwan yang kemudian turun ke kampung tersebut pada 01 Julai 2012 untuk melihat sendiri hasil projek berkenaan. Ternyata beliau amat berpuashati. Kayu yang digunakan cukup berkualiti iaitu jenis "kapur" dan "sarangan batu". Malah bukan sahaja titi lama dibaikpulih, bahkan terdapat lebihkurang 100 kaki titi baru yang dibina menggunakan dana berkenaan.

Ketika tiba dihujung titi lebihkurang serombongan penduduk kampung telah sedia menunggu untuk mengucapkan terimakasih kepada Datuk Nilwan yang tidak menduga samasekali akan kehadiran begitu ramai penduduk kampung. Maka sesi dailogpun diadakan untuk berbincang bagaimana memajukan kampung tersebut untuk meningkatkan taraf kehidupan penduduk. 

... dan saya menjadi "bidan terjun" bertindak sebagai fasilitator...

Titi baru turut dibina menggunakan dana tersebut
bagi menggantikan titi lama (kanan)
Sesi dailog ADUN Kunak dengan penduduk Kg Kunak Jaya

Sebahagian dari penduduk Kg Kunak Jaya yang turut bersama
dalam sesi dailog bersama YB ADUN Kunak

No comments: