Saturday, August 8, 2009

1 MALAYSIA DI PUNCAK TAPAK PPMS


Logo 1 Malaysia setinggi kira-kira 30 kaki megah berdiri di puncak Bukit Kampong Kunak 3 menyambut ketibaan lebihkurang 1000 orang yang datang menyertai gotong royong membersihkan kawasan cadangan tapak Projek Perumahan Masyarakat Setempat (PPMS) di Kampung Kunak Tiga pada pagi Sabtu 01 Ogos 2009.

Dalam ucapan perasmian pelancaran gotong royong tersebut, Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah Kawasan N51 Kunak, Yang Berhormat Encik Nilwan Bin Kabang berkata, “Gotong royong yang diadakan pada hari ini bukan sahaja bertujuan untuk membersihakan kawasan cadangan PPMS di Kunak 3 ini tetapi lebih dari itu, ia sebagai usaha untuk mengembalikan semangat kerjasama yang erat seperti yang diamalkan oleh nenek moyang kita suatu masa dahulu”.

Semua 32 buah kampung yang terdapat di Daerah Kunak telah menghantar wakil yang diketuai oleh ketua kampung dan pengerusi JKKK masing-masing untuk mengambil bahagian dalam gotong royong tersebut. Turut hadir ialah Pegawai Daerah Kunak Encik Susilo Sumarto, Penolong Pegawai Daerah Encik Husin Hj Ibrahim, Pemimpin Kemajuan Rakyat Encik Halid Harun serta ketua-ketua jabatan kerajaan yang terdapat di Daerah Kunak.

No comments: