Sunday, May 6, 2012

Keutamaan Menuntut Ilmu

Yang berikut adalah dipetik dari terjemahan kitab "Ihya Ulumiddin" karya Imam Al Ghazali. Ada dua sebab utama saya menulis petikan-petikan tersebut dalam blog ini:

(1) Sejak zaman persekolahan saya dapati adalah lebih mudah menelaah sesuatu ilmu itu apabila saya menulisnya semula. Bila sesuai, melukis rajah (misalnya untuk pelajaran anatomi), peta (misalnya untuk pelajaran geografi atau sejarah) dan sebagainya, boleh memudahkan pemahaman terhadap logika ilmu itu.

(2) Ada sahabat yang mahukan agar apa yg saya pelajari dari kitab tersebut dikongsikan. 

Gambar Hiasan: Pelajar-pelajar SMK Kunak Jaya meneruskan
pembelajaran di kantin sekolah sewaktu bangunan sekolah mereka
retak dan dianggap tidak selamat pada Julai 2009
Dalam Bab Kelebihan Ilmu, Al Ghazali RA merujuk kepada ayat-ayat suci Al Quran dan hadits yang menerangkan peri pentingnya menuntut ilmu bagi umat Islam. Hadits-hadits yang dipetik banyak menggambarkan terdapatnya kelebihan pada mukmin yang berilmu (ulama) berbanding 'abid, iaitu ahli ibadah, misalnya:

Nabi SAW bersabda marfumya, "Kelebihan orang berilmu dari orang 'abid (orang yang banyak ibadahnya) seperti kelebihanku dari orang yang paling rendah dari sahabatku" - Dirawikan At-Tirmidzi dari Abi Amamah dan katanya; hadist hasan shohih.

Disebutkan juga dalam bab ini tentang adanya kelebihan ulama ke atas syuhada, misalnya:

Berkata Al-Hasan RA, "Ditimbang tinta para ulama dengan darah para syuhada', maka beratlah timbangan tinta para ulama itu dari (berbanding) darah para syuhada".

Berkata Ibnu Mas'ud RA, "Haruslah engkau berilmu sebelum ilmu itu diangkat. Diangkat ilmu adalah dengan kematian perwai-perawinya. Demi Tuhan yang jiwaku didalam kekuasaanNya, sesungguhnya orang-orang yang syahid di dalam lebih suka dibangkitkan oleh Allah nanti sebagai ulama, kerana melihat kemuliaan ulama itu. Sesungguhnya tak ada seorangpun yang dilahirkan berilmu, kerana ilmu itu adalah dengan belajar".

Dalam Bab Keutamaan Belajar, Al Ghazali RA juga merujuk kepada beberapa ayat-ayat suci Al Qur'an tanpa menghuraikannya lebih lanjut kerana sudah cukup jelas maksudnya, antaranya At-Taubah, ayat 122 dan An-Nahl, ayat 43.

Dinyatakan dalam bab ini akan berolehnya pahala bagi mukmin yang terlibat dalam majlis-majlis ilmu:

Bersabda Nabi SAW marfumnya, "Ilmu itu adalh gudang-gudang. Anak kuncinya ialah pertanyaan. Dari itu bertanyalah. Sesungguhnya diberi pahala pada bertanya itu empat orang, (iaitu) penanya, yang berilmu (yang ditanya), pendengar dan yang suka kepada mereka yang tiga tadi". - Dirawikan Abu Na'im dari Ali, hadits marfu'.

Berkata Imam Asy-Syafi'i RA, "Menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berbuat ibadah sunnah".

Berkata Ibnu Abdil Hakam RA, "Adalah aku belajar ilmu pada Imam Malik, lalu masuk waktu Dzohor. Maka aku kumpulkan semua kitab untuk mengerjakan shalat. Maka berkata Imam Malik, 'Hai, tidaklah yang engkau bangun hendak mengerjakannya itu, lebih utama daripada apa yang ada engkau di dalamnya, apabila niat itu benar".

No comments: